Stanovy NGS (Co mám vědět)

Kdo jsme

viz. Kdo jsme

Činnost NGS

Příjemné akce výjezdní:

 • zasněžené hory se zimními aktivitami – zdokonalování členů jízdě na běžkách
 • letní hory – troufáme se i na vyšší než jsou ty u nás (poznávání cizích zemí)
 • jarní a podzimní víkendovky – slouží především k poznání koutů naší vlasti milé a osvojování si nových činností, tedy různé výlety, dílny apod.
 • prázdninová Živohošť : „Kulturou ať obživné osada Živohošť“ – hudba, divadlo, výtvarno, sport

Příjemné a užitečné akce:

 • každý člen by se měl alespoň jedné za rok zúčastnit
 • oprava kulturních památek, zušlechťování našeho okolí, přírody

Kdo je členem NGS

Je to osoba, která byla objevena a přizvána jednou ze zakládajících členek, případně někým z dalších členů (u nich bychom považovali za vhodné prověření na nějakém výletu) a která jak již bylo zmíněno něco umí, o něco se zajímá. Členem se stává podepsáním přístupové listiny.

Čestné členství je udělováno za zásluhy nebo čin z dobré vůle. Čestný člen NGS musí být schválen většinou členů NGS.

Povinnosti člena NGS (Co mám činit)

 • informovat ostatní členy NGS při pořádaní nějaké akce prostřednictvím internetových stránek NGS (popř. e-mailu)
 • účast alespoň na jedné příjemné a užitečné akci za rok
 • zaplatit roční členský poplatek 20 Kč
 • dodržovat stanovy

Práva člena NGS (V co mohu doufat)

 • účast na pořádaných akcích
 • organizovat různé výlety, expedice, dílny..

Ukončení členství

 • z vlastního rozhodnutí
 • vyloučením
 • jednání proti stanovám NGS
 • "odhození do koše" – v případech předstírání mrtvého brouka
N-G-S logo variace ptáka nengesáka od Jakuba :-)